தற்போதைய செய்தி

த்தா….சொல்லிட்டாங்கல்ல

  • “எனக்கு குடிப்பழக்கம் உள்ளது என்பது எனது தனிப்பட்ட விஷயம், அதை பொது இடத்தில் பகிரங்கப்படுத்திய டாக்டர் தமிழிசையின் செயல் வருத்தமளிக்கிறது” – தமிழிசை ஆடகளால் தாக்கப்பட்ட ஆட்டோ கதிர்.

கருத்து கணிப்பு

Coming Soon

கட்டுரைகள்