கருணாநிதிக்கு இடமில்லையாம் சொல்கிறார் குருமூர்த்தி!

“கருணாநிதிக்கு மெரினாவில் இடம் கொடுக்க முடியாது. முதல்வராக இருந்து இறப்பவர்களுக்கு மட்டுமே அங்கு இடமுண்டு.கருணாநிதிக்கு இடமளிக்க முடியது:- துக்ளக் ஆசிரியர் குருமூர்த்தி

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*