ஆட்டோ கதிர்

“எனக்கு குடிப்பழக்கம் உள்ளது என்பது எனது தனிப்பட்ட விஷயம், அதை பொது இடத்தில் பகிரங்கப்படுத்திய டாக்டர் தமிழிசையின் செயல் வருத்தமளிக்கிறது” – தமிழிசை ஆடகளால் தாக்கப்பட்ட ஆட்டோ கதிர்.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*