Uncategorized

வலதுசாரிகளுக்கு சவால் விட்டு வரலாறு படைத்த வனிதா மதில்!

எச்.ஐ.வி இளைஞர் மரணிக்க விடப்பட்டாரா? ஜெ’ கொலையா தற்கொலையா? விசாரிக்க வேண்டியது யாரை? #Gaja_Cyclone கேட்டது 15,000 கோடி கொடுத்தது […]

அரசியல்

’ஜெ’ கொலையா தற்கொலையா? விசாரிக்க வேண்டியது யாரை?

#Gaja_Cyclone கேட்டது 15,000 கோடி கொடுத்தது 1,146 கோடி! அக்கா தமிழிசையே அறம் தொலைக்கலாமா? இந்த தலைப்பே உங்களுக்கு ஆச்சரியமூட்டக் கூடும். ஆமாம்,  இப்போது […]