அரசியல்

இம்ரான்கானுக்கு முஸ்லீம் தலைவர் ஓவைசி கண்டனம்!

”மரங்களை முறித்து விட்டார்கள்” -இந்தியா ஐநாவில் பாகிஸ்தான் புகார்! திப்பு சுல்தான் மற்றும் பஹதுர் ஷா தொடர்பாக பாகிஸ்தான் பிரதமர் […]