சமூகம்

யானைகளும் பராசக்தியும்!

சமூக வலைதளம், விசித்திரம் நிறைந்த பல கருத்துக்களைச் சந்தித்திருக்கிறது. பல புதுமையான ஆட்களை அடையாளம் காட்டியிருக்கிறது. ஆனால், இந்தக் கருத்தோ […]