சமூகம்

”கும்பலிடமிருந்து பாகிஸ்தான் ராணுவமே என்னைக் காப்பாற்றியது”-அபி நந்தன் VIDEO

  இன்று இந்திய இராணுவ வீரர் அபிநந்தன் போர்க்கைதியாக பிடிபட்டதாக பாகிஸ்தான் அறிவித்தது. இப்போது அவரது விடியோவை வெளியிட்டுள்ளது. அவரை […]