சமூகம்

மசூத் அஸ்கர் காஷ்மீர் சிறையிலிருந்து ஆப்கானிஸ்தானுக்கு தப்பித்த கதை

நன்றி- பிபிசி தமிழ் ரெஹான் பைசல்பிபிசி ”தமிழர்களின் உணர்வுடன் “விபரீத விளையாட்டு” நடத்த வேண்டாம்-ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை! மசூத் அஸ்கர் முதல் […]